BRANNforebyggende

               

 

 

 

 

 

Selv om vi nå har fått brannvarslingsanlegg,  så må vi ikke glemme de vanlige forholdsreglene:

 

       

 

 

 

 

1.         Elektriske anlegg.

            Ikke belast sikringer & ledningsnett mer enn det anlegget er dimensjonert for.

 

2.          Pipe/ildsted 

          Sørg for kontroll/feiing av brann/feiervesen,- regelmessig   - gjerne hvert år.

 

3.         Gassflasker og bensinkanner skal lagres forskriftsmessig.

     Kontakt leverandør eller brannvesen for å avklare hvordan dette best kan gjøres.

 

 4.         Fjern søppel og rot, klipp gresset nærmest huset.

 

 5.         Røkvarslere.

             Monter gjerne flere ,- gjerne de vanlige som dere hadde før (soverom etc)

 

  6.        Brannslanger evt. pulverapparat.

             Pulverapparat skal vedlikeholdes.

             Det skal også kontrolleres av aut. firma. Se informasjon/dato på apparatet.

             Lister Opplæring på flystasjonen tar imot apparater for kontroll/utbedring.

             Tlf.nr. 38 39 35 80. (NB: Etter ferien)

 

    7.      Stearinlys og parafinlamper.

             Plassering ? Bruk?

 

    8.      Elektrisk utstyr

             Husk å slå av/trekke ut støpsel til kaffemaskiner, brødrister og tilsvarende

             Sjekk posisjonene til frittstående ovner. Er alle ovner i forskriftsmessig stand?

 

 

 

 

 

Fortsatt god ferie.

 

 Med vennlig hilsen

            Trygve