Trygve Sundt

Sivilarkitekt MNAL

                                                                                                                                             c/o Link arkitektur as

Elveveien 81

1366 LYSAKER

 

 

 

 

 

Til medlemmer av

Loshavn Brannvernforening                                                                        Loshavn 02.07.12                                                                                                                              

 

 

 

 

 

BRANNVARSLINGSANLEGGET – innbetaling av årsavgift

 

Nok et år har gått, og vi har sluppet store overraskelsene.

Sønnico AS & Elotec AS har hatt noen problemer i forbindelse med batterienes levetid.

Telenor og Agder Energi Nett har fortsatt problemer med stabile leveranser til Loshavn generelt.

 

Regnskapet for 2011 viste ved årsskiftet + kr. 7.691,23. Dette beløpet er pr i dag kr. 3.900

Hovedpostene er :                      

Brannvesenet Sør for oppkobling til deres sentral :    kr.  5.138

Serviceavtale med Sønnico AS                                       kr. 10.457

Teknisk oppkobling til Telenor GSM-nettet:                kr.    1.173

I tillegg diverse kostnader                                                kr.       865

Sum kostnader                                                                  kr. 17.633

 

Basert på kostnadene for 2011 så tar jeg meg den frihet å be om kr. 500,- fra hvert abonnement.

Dette budsjettet på kr. 20.000,- gir oss ”noe” spillerom” for uforutsette utgifter, - selv med noen indeksjusteringer.

NB: Jeg forutsetter at dere alle har fått en reduksjon på den årlige forsikringspolise på kr. 500,- eller mer.

 

                                    Kontonr. :    2801.21.30173

                          Forfall allerede 16 juli 2012

 

Etter avtale med Brannvesenet Sør så avholder vi heller ikke i år en brannøvelse.

Den tar vi til neste år.

Jeg vedlegger en huskeliste, det er lett å glemme…..

 

Sønnico hadde en kontroll av sentralen hos Tove & Oskar den 22.06.12, og registrerte noen mangler som de utbedret. De vil komme tilbake, antagelig mot slutten av denne uken for å foreta ytterligere kontroll.

Det vil da være aktuelt å kontrollere enkelte hus, og så får vi håpe på at dette passer……

 

Basert på kontrollen i år så vil vi vurdere å skifte batterier i ”hussentralene” og dekoderne til neste år.

 

       

NB : Til dere som har e-mailadresse, - og som ikke har sendt den til meg tidligere:

           Vennligst send den. Det forenkler utsendelsene.

           Min mail adresse er:  ts@linkarkitektur.no 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Trygve Sundt