Farsund, 8.01.2010

 

Farsund kommune

v/ Sten Otto Tjørve

Pb 100

 

4552  FARSUND

 

                                                                      

 

 

Brøyting og vedlikehold av veiene i Loshavn og Eikvåg.

 

 

Loshavn og Eikvåg vel henvender seg til kommunen på vegne av beboerne i området.

 

Etter det store snøfallet som kom før jul, er ikke den kommunale veistrekningen fra postbua, opp til  Ågeren og ned til sjøen blitt brøytet. Det tok lang tid før veistrekningen ned til Verven i Eikvåg ble brøytet. Møteplassene langs Loshavnsveien ble heller ikke ryddet for snø før etter noen dager, noe som resulterte i at flere måtte rygge lange avstander. Mange hadde store problemer med å komme seg på jobb fordi veiene ikke ble brøytet før langt utpå dagen. Henviser for øvrig til brev fra Evanger.

 

 I den gamle delen av Loshavn bor det 7 eldre mennesker. Manglende brøyting har ført til flere problemer for disse. Framkommeligheten for gående har naturligvis vært vanskelig, og enkelte har ikke fått levert varer og tjenester fordi biler ikke har klart å kjøre ned. Jeg har fått opplyst at det er Hoveland som har ansvar for å brøyte parkeringsplassen og de to kommunale veistrekningene i området, veien ned til Verven i Eikvåg og veien fra postbua og ned til sjøen i Loshavn. Veien ned til sjøen er som nevnt ikke brøytet i det hele tatt og vi ber om at kommunen tar dette opp med rette vedkommende.

 

Vi vil i samme brev også etterlyse vedlikehold av de to kommunale veistrekningene i området. Det mangler sårt asfalt, spesielt på veistrekningen fra postbua ned til sjøen i Loshavn. Veien har flere stygge hull. Asfalten er dessuten så nedslitt på sidene, noe som fører til at midtre del av veibanen er blitt så høy at bilene tar nedi. Grøfting mangler også flere steder.

 

 Ber om at foreningen får en tilbakemelding på dette brevet både med hensyn til brøyting  i området og vedlikehold / asfaltering  av de kommunale veistrekningene.

 

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg vel

 

Else Svendsen