Oppsummering av arbeidet i lokal referansegruppe for kommunedelsplanen for Loshavn – Eikvåg

Oppsummeringen er basert på de brev foreningen tidligere har skrevet til kommunen i forbindelse med kommunedelsplanen og innspill som er kommet i forbindelse med arbeidet i den lokale referansegruppe.

Loshavn og Eikvåg Vel og Loshavn Fortidsvern representerer ca. 90 % av alle grunneiere i området.

Planområdet er i sin helhet privateid. Hvis kommunen fortsetter å profilere området, må de også ta ansvar for dette. De må blant annet forplikte seg til å etablere flere parkeringsplasser, ilandstigningsplasser og gjestebåtplasser. Videre etablere offentlig toalett i planområdet. Det er gitt klare signaler fra kommunens representanter i plangruppen at kommunen ikke kommer til å bistå økonomisk med å løse de eksisterende problemer i området. Dette synes vi er beklagelig.

Kommunen må gi tydelig informasjon i turistbrosjyrer, på oppslagstavler i området der det klart blir orientert om områdets private status og at besøkende anmodes om å ta hensyn til dette. Det er i dag ingen offentlige gjesteplasser hvor turister kan sette seg ned og spise niste / ta en kopp kaffe. Plassen ved postbua har velforeningen laget på privat grunn, tilsvarende lekeplassen nede i Bukta.

Sårbarhet

Båtplasser Parkering Veg Ny bebyggelse Fritid/rekreasjon Verneverdige områder

Farsund 12.03.04,
Oskar Nygaard - Alf-Arian Loshamn
Representanter for Loshavn og Eikvåg Vel og Loshavn Fortidsvern i den lokale referansegruppe.Henviser til noen av de tidligere brev sendt Farsund kommune: