Farsund kommune                                                                                                                         

Administrasjonen

Pb 100

 

4552 Farsund

 

Farsund 10.08.09

 

 

 

 

Presisering / tilføyelse til brev datert 04.08.09 ang. reguleringsplan for Støa, Eikvåg

 

 

Loshavn og Eikvåg Vel ønsker å komme med en presisering / tilføyelse til tidligere innsendte kommentarer til reguleringsplanen for Støa, Eikvåg datert 04.08.09 ang. punktet om båtplasser. 

 

Vi skriver at en vesentlig fortetting / øking av antall båtplasser i Eikvåg vil forringe området som er spesielt verneverdig. Styret vil derfor presisere følgende: Den godkjente kommuneplanen for Loshavn og Eikvåg gir ikke åpning for nye båtanlegg / ansamling av båter.

 

 

 

Loshavn og Eikvåg Vel

 

 

Else Svendsen

   (sign)