Loshavn og Eikvåg Vel

Årsberetning for 2003

Følgende styre ble valgt for årsmøtet 18.02.04:

Valgkomite: Gudny Hals (1 år), Gudrun Sørheim (1 år)
Revisor: Gunnar Loshamn (1 år), Arild Tobiassen, vararevisor (1 år)

I 2003 hadde foreningen 122 betalende medlemmer. I 2003 ble det avholdt årsmøte og 5 styremøter.

Følgende saker ble behandlet:

Loshavn, februar 2004

Else Svendsen
Leder Loshavn og Eikvåg Vel