ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 22.02. 2010

 

SAKSLISTE

 

Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

 

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

 

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

 

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

 

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

 

Sak nr 6: Vedtektsendring. 2. gangs avstemning. Endring av tidspunkt for årsmøte

 

Sak nr 7: Innkomne forslag

 

Sak nr 8: Valg av styre

 

Eventuelt

 

 

 

 


LOSHAVN OG EIKVÅG VEL                  ÅRSMELDING 2009

 


Følgende styre ble valgt på årsmøte 10.03.2009:

 

Leder                          : Else Svendsen

Styremedlemmer        : Nils Evanger

                                    Asle Eliassen

                                    Stein Åge Buch

                                    Britt Buch

                                    Geir Heitmann

                                    Kristian Henriksen

 

 

 

Vara:   Oskar Nygaard                      

Tove Mikkelborg

 

Valgkomite: Gudrun Sørheim

                     Gudny Hals

 

Revisor:       Gunnar Loshamn

Vararevisor: Arild Tobiassen


 

I perioden mars 2009 – februar 2010 er det avholdt 5 styremøter. Følgende saker er behandlet:

 

 

 

 

 

 

Etter ønske fra flere medlemmer er det bestemt at det avholdes et medlemsmøte i juli.

 

Arrangementer i 2009: Dugnad og sosialt samvær 8.juli.

 

Vellet har 104 medlemmer.

 

Vi gjentar oppfordringen om forslag til saker og gode prosjekt.

 

 

Farsund, 17.02.2010

 

Styret