ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 18.05.2011

 

SAKSLISTE

 

Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

 

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

 

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

 

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

 

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

 

Sak nr 6: Innkomne forslag

 

Sak nr 7: Valg av styre

 

Eventuelt

 

 

 

 


LOSHAVN OG EIKVÅG VEL             ÅRSMELDING 2010

 


Følgende styre ble valgt på årsmøte 22.02.2010

 

Leder                          : Else Svendsen

Styremedlemmer        : Alf-Arian Loshamn

                                    Asle Eliassen

                                    Stein Åge Buch

                                     Britt Buch

                                    Geir Heitmann

                                    Kristian Henriksen

 

 

 

Vara:   Oskar Nygaard                      

Randi Lise Kaasa

 

Valgkomite: Anne Lise Eliassen

                     Tove Nygaard

 

Revisor:       Gunnar Loshamn

Vararevisor: Arild Tobiassen


 

I perioden mars 2010 – mai 2011 er det avholdt 3 styremøter. Følgende saker er behandlet:

 

 

 

 

Arrangementer i 2010: Dugnad og sosialt samvær 7.juli og informasjonsmøte på Bedehuset 8.7.

 

Vellet har 100 medlemmer.

 

Vi gjentar oppfordringen om forslag til saker og gode prosjekt.  Ønsker også gjerne et bidrag til basaren.

 

 

Farsund, 14.05.2011

 

Styret