Loshavn og Eikvåg Vel.  Årsberetning 2017

Styret har i 2017 bestått av: Leder Else Svendsen. Styremedlem: Alf Arian Loshamn (kasserer), Stein Åge Buch, Geir Heitmann og Arnfred Gilje. Varamedlemmer: Oskar Nygaard og Kristian Henriksen.

I 2017 betalte 120 familier kontingent. De fleste betalte for mer enn et medlem.

Arrangement i 2017: Sosialt samvær på Nesodden 5.07, orienteringsmøte 19.07 og Barnas dag den 29.07. Barnas dag regnet bort, men det var flere som etter hvert trosset vær og vind og koste seg med krabbefiske i Bukta.

Det er blitt avholdt ett styremøte.

Saker som det jobbes med og ting som er gjort i året som er gått:

1.       Belysning i Eikvåg. Kommunen dekker utgifter til et lyspunkt og vellet til ett. Alf Arian har vært i dialog med kommunen v/ Hilde Synnes Drønen. Lysene er bestilt og vil bli levert i løpet av høsten. Alf Arian har vært på befaring med grunneier og de er blitt enig om plassering.

2.       Vellet har vært i kontakt med kommunen angående skilting av parkeringsplassen i krysset Skjoldnesveien – Loshavnsveien. Kommunen har videresendt forespørsel / søknad om veivisningsskilt for offentlig parkeringsplass til Statens veivesen. Dette er viktig for å lede besøkende rett og avlaste parkeringsplassen i Loshavn og Eikvåg.

3.       Vi opplever stadig at lastebiler / trailere kjører feil.  I vinter var veien stengt i over 13 timer. Henvendelse er sendt kommunen om bedre skilting inn til industriområdet. I dag er det kun et lite skilt der det står Lundevågen syd. I følge Hilde Synnes Drønen er det blitt bevilget penger til bedre skilting og det arbeides med saken.

4.       Brev er sendt kommunen med spørsmål om veivisningsskilt til parkeringsplassen på Støa, korttidsparkering for besøkende til Støa friluftsområde. Disse parkeringsplassene er ifølge kommunen regulert til privat parkering og kommunen har derfor ikke muligheter for å sette opp skilt. Vi ble anbefalt å ta kontakt med GR-eiendom og vellet har sendt brev. Vi foreslår at GR-eiendom går i dialog med kommunen. Vellet er villig til å dekke utgifter til skilt.

5.       Rullesteins-bed er laget ved Postbua. Det er sementert nytt gulv og benkene er malt. Alt er gjort på dugnad.

6.       Det arbeides med en felles velforening for Støa, Loshavn og Eikvåg. Vellet har vært i dialog med Sissel Glastad og med flere hytteboere som er positive til dette.

7.       Flere stabbesteiner er satt på plass.

8.       Ny kontrakt for lekeplassen må utarbeides.  

9.       Jarl Jåtog fra Eikvåg grunneierlag har laget to flotte skilt. Det ene er satt opp på Postbua.

10.   Vi henstiller til at alle som har postkasse i Postbua om å «stenge» disse eller sette opp et merke om at uadressert reklame ikke ønskes når dere drar. Vi unngår da at postkassene stappes fulle av reklame og at vi fastboende stadig må tømme disse.

11.   Trond Andreassen, hytteeier på Støa, har gjort en enorm innsats. Han har malt og pusset opp flere benker, gruset stien ned til Nesodden og bort til Loshuset, slått gress og laget bed / plantet flere steder langs veien opp til Støa. Vellet har gitt han en påskjønnelse for dette arbeidet.

12.   Loshuset er i løpet av vinteren totalrenovert av Fortidsvernet v/ Alf Arian og tre elever fra Farund Ungdomsskole. De fikk god hjelp fra Arnfred Gilje med innsetting av nye vinduer. Ny lavett er laget til kanonen. Vellet har dekket utgifter til grusing av stien opp til Loshuset.

13.   Bårebukett er sendt til Arthur Danielsens bisettelse.  

Takker alle som har bidratt med dugnadsinnsats i året som har gått.

Har dere forslag til saker eller ting dere vil ta opp, ta kontakt. Vi trenger folk til videre dugnadsinnsats, blant annet til maling, renovering av bua for brannslangene, muring av trapp opp til Loshuset og stirydding. Det er bare å melde sin interesse. 

 

 

Et par ønsker :

1.        Vi håper å gi mest mulig informasjon over nett.  Trenger derfor mailadresse til dere.  Flott hvis dere kan sende en mail til Alf-Arian med navn og adresse.  Dette også for å oppdatere medlemslisten vår. (loshamn@yahoo.no)

2.       Ved innbetaling av kontingent er det flott hvis dere også merker med navn.

3.       Vi oppfordrer dere til å gi GRASROTANDELEN til foreningen.  Det er 20 stk som har registrert seg. Org. Nr. 99 47 29 632.  Vi håper denne oppfordring gjør at flere registrerer seg. Til nå i år har foreningen fått nærmere kr. 4000.-

 

Loshavn 12.07.18

Else Svendsen