Farsund kommune

v/ ordfører Richard Ivar Buch

 

 

 

 

 

ANG ” DE FIRE TRÆR” I EIKVÅG

 

 

 

Henviser til brev datert 15. juni 2009 fra Loshavn og Eikvåg Vel, der velforeningen ber om støtte til beskjæring av ” De fire trær” i Eikvåg i anledning ”Hverdagslivets kulturminneår”. Grunneier Normann Nebdal, samtykket i at henvendelsen ble sendt. Kopi av brevet følger vedlagt.

 

Jeg har nylig snakket med skogbrukssjef Jan Fredrik Sundt om saken. Han forteller at det var han som i sin tid mottok brevet, men returnerte det til daværende ordfører Stein A.Ytterdahl, dette fordi det er en sak som må behandles politisk. Velforeningen har ikke mottatt noe svar på henvendelsen. Det at vi ikke får svar på våre henvendelser, er et velkjent fenomen.

 

Henviser også til vedlagte artikler som er publisert i Farsunds Avis. Artiklene omhandler blant annet historien om disse opprinnelige fire lindetrærne, som ble plantet av Jonas Lund på 1700-tallet og som er motivet på Farsunds byvåpen. I følge skogbrukssjef Sundt, er det viktig å skjøtte trærne. Normann Nebdal forteller at trærne ikke er skjøttet  / beskåret på over 60 år. De har nå så store bladkroner at de står i fare for å blåse ned i en storm, noe som har skjedd med andre store trær i samme område. De fire trær har utvilsomt en stor kulturhistorisk verdi og bør pleies slik at de kan bevares for kommende generasjoner.

 

”Hverdagslivets kulturminneår” er for lengst forbi, men vi sender en ny henvendelse med spørsmål om det er midler å hente til å skjøtte trærne og restaurere steinmuren rundt. Hvis ikke kommunen har midler, ber vi om at rette vedkommende søker om midler fra aktuelle innstanser.

 

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen

 

 

Kopi: Britt Mari Langerud