Farsund kommune

v/ Britt Mari Langerud                                                 

 

Farsund, 10.11.2011

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

ANG SKILTING I LOSHAVN OG EIKVÅG

 

 

Henviser til samtale og e-post fra deg datert 21.07.2011. Loshavn og Eikvåg Vel og Loshavn

Fortidsvern vil gjerne samarbeide med kommunen ang skilting av stier, kulturminner og attraksjoner i området.

I tillegg til skilt som anviser vei, foreslår vi at det settes opp tavler med litt historikk ved de aktuelle attraksjoner, for eksempel ved kanonen og Loshuset.

 

Ber om at undertegnede eller Alf Arian Loshamn kontaktes når det er aktuelt.

 

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen