Årsmøte Loshavn og Eikvåg Vel

 

Tirsdag 30 mai kl. 18.00 på Bedehuset.

 

Vanlige årsmøtesaker

 

I tillegg:

 

2. gangs behandling av nye vedtekter angående tidspunkt for årsmøte og antall styremedlemmer.

 

Se ordlyd av vedtektsendringer på Vellets nettside.

 

Styret