Loshavn og Eikvåg  i sommer

 

06.07   kl.17.00           Dugnad med sosialt samvær.  Utlodning, grilling m.m

 

10.07   kl 11.00           Friluftsgudstjeneste i Loshavn v/ Erik Noddeland.

                                   Hvis regn i Bedehuset. Dåp Tara Vilhelmsen Buch.

 

13.07   kl 18.00           Basar. Til inntekt for Bedehuset.

 

19.07   kl.17:00           Årsmøte i Eikvåg Grunneierlag.

 

20.07   kl 17.00           Loshavn Fortidsvern. Årsmøte på Bedehuset.

 

20.07   kl 18.00           Orienteringsmøte på Bedehuset for vellets medlemmer.

 

26.-28.08                    Nordsjøfestivalen

 

 

Utgitt av Loshavn og Eikvåg Vel

2011