REFERAT FRA ORIENTERINGSMØTE FOR MEDLEMMER AV LOSHAVN OG EIKVÅG VEL PÅ BEDEHUSET 20.07.2011

 

 

 

 

 

o   I år ble dugnaden arrangert 6.juni. Det er et ønske fra flere medlemmer om at dugnaden arrangeres noe senere i juli. Forslag til arbeidsoppgaver mottas med takk. På møtet ble følgende oppgaver foreslått: Rydde på Holmen og få gamle steinsatte stier fram i dagen igjen.

 

 

 

o   Det arbeides videre med saken sammen med Eikvåg grunneierlag.

 

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen