Referat fra styremøte 16.06.2010

 

 

Til stede: Randi Lise Kåsa, Else Svendsen, Alf-Arian Loshamn og Oskar Nygaard

 

 

Sak 1:

Plakat med oversikt over sommerens arrangementer vil bli laget.

Følgende datoer er bestemt:

-            7.juli kl 17. Dugnad med sosialt samvær og utlodning

-          14.juli kl 18. Basar

-            8.juli kl 17. Årsmøte Fortidsvernet

-            8.juli kl 19. Fellesmøte / Informasjonsmøte for Vellets medlemmer

 

Sak 2:

Uttalelse ang kommunedelsplanen for kystsonen i Spind. Vellet støtter den massive protesten fra kommunens innbyggere ang båndlegging av det planlagte området til havbruk / hummeroppdrett. Brev sendt kommunen.

 

Sak 3:

Vellet har bestemt å bestille 10 enkle benker fra elever på Farsund barne- og ungdomsskole som starter opp med et nytt fag til høsten, arbeidslivsfag. De skal lage benkene og plassere de i området.

 

Sak 4:

Stein Åge har ansvaret for å ta kontakt med havnefogden og dykkerklubben ang merking av skjær og grunner i området. Stein Åge vil i samarbeid med Alf-Arian bestemme hvilke grunner som skal merkes.

 

 

Oskar Nygaard

Referent