REFERAT FRA STYREMØTET I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 19.04.2012

 

 

Til stede: Stein Åge, Asle, Randi Lise, Else, Alf-Arian og Oskar

 

Sak 1:

 

Dato for årsmøte: 31.5.2012 kl 19 i kjelleren hos Oskar og Tove. Det sendes ikke ut innkallelse pr brev. På orienteringsmøte sommeren 2011 ble de som ønsket innkallelse pr brev bedt om å gi beskjed til styret. Ingen henvendelser er mottatt. Det er ikke meldt inn noen saker til årsmøtet. 

 

Sak 2:

 

Foreløpige datoer for arrangementer i sommer:

Dugnad: 4. juli kl 18                  

Basar: 11. juli kl 18

Årsmøte i Fortidsvernet: 5. juli kl 17

Orienteringsmøte for vellets medlemmer: 5. juli kl 18

Gudstjeneste: 15. juli kl 13

Nordsjøfestivalen, konsert på Bedehuset: 28. august

 

Sak 3:

 

Vellet kontakter Vegvesenet og Asplan Viak v/ Kalleberg ang fjerning av fjellknatt  i Arians bakke. Vellet vil forsøke å få dette gjort samtidig som møteplassen i Arians bakke opparbeides. Vellet vil påkoste dette ekstraarbeidet.

 

Sak 4:

 

Brev sendes Statens vegvesen, region Sør ang ønske om samarbeid vedrørende skilting av møteplasser, varselsskilt i krysset Loshavnsveien – Skjoldnesveien om at veien ikke egner seg for busser, tyngre kjøretøy og hvordan skilt / orientering som skal settes opp ved den nye parkeringsplassen som nå er under opparbeiding i krysset Skjoldnes- / Loshavnsveien.

Henvise til brev sendt til Vegvesenet datert 5.5.11.

 

Sak 5:

 

Brev sendes Asplan Viak v/ Kalleberg ang befaring langs Loshavnsveien. Vellet ønsker å påpeke skader som har skjedd i forbindelse med anleggsarbeidet.

Styret ved Alf Arian og Oskar skal delta på befaringen.

 

 

Sak 6:

 

Alf Arian kontakter GR eiendom v/ Kjell Abrahamsen. Vil spørre om tillatelse til å anlegge en sti til Nesodden og til å sette opp bord og benker på vellets regning.

 

 

 

 

Sak 7:

 

Kommunen har i brev til Vellet avslått vår anmodning om fritak for eiendomsskatt for våre unike verneverdige områder i Loshavn og Eikvåg.

 

Sak 8:

 

Else kontakter Britt Mari Langerud ang samarbeid om skilting av turstier og severdigheter i området.

 

Sak 9:

Else kontakter og purrer på Sten Otto Tjørve i teknisk etat ang ønske om oppmerking av parkeringsplassen i Loshavn for å få en best mulig utnyttelse. Brev sendt i 2011

Vellet har bestemt å kjøpe inn små sekker med strøsand som kan plasseres på toppen av Sjøbakken og i bunnen av bakken slik at de som ferdes der lett kan få strødd når det er glatt.

 

Sak 10:

 

Vellet har gitt kr 10.000 til Redningsselskapet, et bidrag til varmesøkende kamera om bord på redningsskøyta Ægir.

 

Sak 11:

 

Det arbeides videre med beskjæring av ” De fire trær” i Eikvåg. Ordføreren har henvendt seg til Sundt.

 

Sak nr 12:

 

Stein Åge tar kontakt med havnefogden ang stakemerking av grunner i Eikvåg og Loshavn.

 

Sak nr 13:

 

Flere av styrets medlemmer gjør en flott innsats og vil bli påskjønnet med en gave. Else ordner dette.

 

Referent Oskar Nygaard