REFERAT FRA STYREMØTET I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 26.10.2011

 

 

Til stede: Britt, Stein Åge, Asle, Else , Alf-Arian og Oskar

 

Sak 1:

 

Referat fra orienteringsmøtet i sommer legges ut på nett.

 

Sak 2:

 

Skilt i bunnen av Sjøbakken. Else har laget et nytt utkast til tekst.

 

Sak 3:

 

Vellet skal samarbeide med kommunen v/ Britt Mari Langerud vedrørende skilting og informasjonstavler i området.

 

Sak 4:

 

Det sendes brev til Farsund kommune om utspillet fra riksantikvaren ang mulighet for fritak

for eiendomsskatt for bygningsmiljøer av historisk verdi.

 

Sak 5:

 

Vellet undersøker interessen for brannvarsling langs bryggene i Eikvåg etter modell av anlegget i Loshavn.

 

Sak 6:

 

De fire trær i Eikvåg. Det sendes et nytt brev ang beskjæring / skjøtsel av trærne. Henviser til tidligere brev.

 

Sak 7:

 

Alf-Arian tar kontakt med Kjell Abrahamsen vedrørende sti til Nesodden og utplassering av benker.

Nye benker er nå satt ut på stien over Kirkeskaret.

 

Sak 8:

 

Brev fra politiet med beskjed om at sauesaken er henlagt.

 

Referent Oskar Nygaard