Referat fra årsmøtet i Loshavn og Eikvåg vel 22.02.2010

 

Tilstede: 10 stk.

 

 1. Innkalling
  1. Innkallingen er godkjent
 2. Godkjenning av møteleder og referent.
  1. Else ble valgt som møteleder og Oskar ble valgt som referent.
 3. Årsmelding
  1. Årsmeldingen ble lest opp av Else. Medlemstallet ble rettet fra 102 til 104 medlemmer.
 4. Regnskap
  1. Plasseringskonto og personkonto til sammen ca kr. 194 000,-
  2. Brannkonto ca kr. 7 600,-
 5. Fastsettelse av kontingent
  1. Kontingenten holdes som nå kr. 75,- pr.år
 6. Vedtektsendring 2. gangs behandling
  1. Det ble enstemmig vedtatt å holde årsmøtet i løpet av mai måned.
 7. Innkomne forslag
  1. Det har ikke kommet inn forslag til saker til årsmøtet.
 8. Valg av styre
  1. Følgende ble valgt inn i styret.

                                                              i.      Else Svendsen (leder for 1 år)

                                                            ii.      Asle Eliassen  og Alf-Arian Loshamn (styremedlem for 2 år)

                                                          iii.      Geir Heitmann og Kristian Henriksen (styremedlem for 1 år)

                                                          iv.      Oskar Nygård og Randi Lise Kåsa (varamedlem for 1 år)

                                                            v.      Anne Lise Eliassen og Tove Nygaard (valgkomite for 1 år)

                                                          vi.      Gunnar Loshamn (revisor) og Arild Tobiassen (vararevisor). Begge for 1 år.

  1. Valget var enstemmig.
  2. Fra før sitter Stein Åge Buch og Britt Buch i styret
 1. Eventuelt
  1. Alf-Arian orienterte om reguleringsplanen for Støa og Skjærgårdsparken.