REFERAT FRA ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 18.05.2011

 

Tilstede: 12

 


Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

Ingen merknader.

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

Oskar Nygaard ble valgt som referent.  Else Svendsen som møteleder.

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

Else Svendsen leste årsmeldingen. Antall betalende medlemmer korrigert fra 100 til 89. Ellers ingen kommentarer

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

Asle Eliassen la fram regnskapet. Saldo pr 31.12.2010 er på til sammen kr 195.965,50. Regnskapet er revidert og godkjent. Eget regnskap for brannvernforeningen ble også lagt fram. Begge regnskap ble godkjent.

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

            Som før.  Kr 75.- pr medlem

 

Sak nr 6: Innkomne forslag

               Ingen.

Sak nr 7: Valg av styre

Valgkomiteen v/ Tove Nygaard la fram forslag til styre. Følgende styre ble valgt:

Leder :             Else Svendsen       1 år

Styremedlemmer Stein Åge Buch 2 år

            Britt Buch              2 år

            Geir Heitmann       1 år

            Kristian Henriksen 1 år

 Alf –Arian Loshamn og                                Asle Eliassen, ikke på valg

Varamedlemmer:  Oskar Nygaard     1 år

                  Randi Lise Kåsa   1 år

Valgkommite:  Anne Lise Eliassen   1 år

             Tove Nygaard           1 år

Revisor:            Gunnar Loshamn      1 år

                         Arild Tobiassen, vara 1 år

 

Valget var enstemmig


Eventuelt:

 

                 Styret