REFERAT FRA ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 31.05.2012

 

Tilstede: 8

 


Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

Ingen merknader.

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

Oskar Nygaard ble valgt som referent.  Else Svendsen som møteleder.

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

Else Svendsen leste årsmeldingen. Ingen kommentarer

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

Asle Eliassen la fram regnskapet. Saldo pr 31.12.2010 er på til sammen kr 182385.29. Regnskapet er revidert og godkjent. Eget regnskap for brannvernforeningen ble også lagt fram. Begge regnskap ble godkjent.

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

            Som før.  Kr 75.- pr medlem.

 

Sak nr 6: Innkomne forslag

               Ingen.

Sak nr 7: Valg av styre

Valgkomiteen v/ Tove Nygaard og Anne Lise Eliaassen la fram forslag til styre. Følgende styre ble valgt:

 

Leder

             Else Svendsen           1 år

Styremedlemmer

Asle Eliassen              2 år

Arthur S.  Danielsen   1 år

Geir Heitmann            1 år

Ikke på valg

Alf-Arian Loshamn

 Stein Åge Buch

Britt Buch.

Varamedlemmer 

Oskar Nygaard          1 år

Kristian Henriksen    1 år

Valgkommite

  Anne Lise Eliassen   1 år

  Tove Nygaard           1 år

Revisor:           

 Gunnar Loshamn        1 år

             Arild Tobiassen, vara 1 år

 

Valget var enstemmig


Eventuelt:

 

                 Styret