ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 30.05.2013

 

SAKSLISTE

 

Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

 

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

 

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

 

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

 

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

 

Sak nr 6: Innkomne forslag

 

Sak nr 7: Valg av styre

 

Eventuelt

 

 

 

 


LOSHAVN OG EIKVÅG VEL             ÅRSMELDING  2012

 


Følgende styre ble valgt på årsmøte 31.05.2012

 

Leder                          : Else Svendsen

Styremedlemmer        : Alf-Arian Loshamn

                                    Asle Eliassen

                                    Stein Åge Buch

                                    Britt Buch

                                    Geir Heitmann

                                    Arthur S. Danielsen

 

 

 

Vara:   Oskar Nygaard                      

Kristian Henriksen

 

Valgkomite: Anne Lise Eliassen

                     Tove Nygaard

 

Revisor:       Gunnar Loshamn

Vararevisor: Arild Tobiassen


 

I perioden mai 2012 – mai 2013 er det avholdt 2 styremøter. Følgende saker er behandlet:

 

Arrangementer i 2011: Dugnad og sosialt samvær 9.7, informasjonsmøte på Bedehuset for vellets medlemmer 5.7. Sosial sammenkomst med middag for fastboende 19.10.

 

Vi gjentar oppfordringen om forslag til saker, arbeidsoppgaver til dugnaden og andre gode prosjekt.  Ønsker også gjerne et bidrag til basaren og god oppslutning på selve basaren. Det er nå lagt til rette for å legge inn vann og kloakk, et stort økonomisk løft for Bedehuset.

 

Farsund, 04.05.2013

 

Styret