REFERAT FRA ÅRSMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 21.5.2014

 

Tilstede: 12

 


Sak nr 1: Godkjenning av innkallelse

Ingen merknader

Sak nr 2: Valg av møteleder og referent

Oskar ble valgt som referent og Else som møteleder.

Sak nr 3: Godkjenning av årsmelding

Else Svendsen leste årsmeldingen og den ble godkjent.

Sak nr 4: Godkjenning av regnskap

Asle Eliassen la fram regnskapet. Saldo pr dags dato er på over 160.000.

Sak nr 5: Fastsettelse av kontingent

Kontingenten beholdes som tidligere;  kr 100.-  pr medlem.

Sak nr 6: Innkomne forslag

               Ingen.

Sak nr 7: Valg av styre

Valgkomiteen v/ Tove og Anne Lise la fram forslag til styre. Følgende styre ble valgt:

 

Leder

             Oskar Nygaard           1 år

Styremedlemmer

Else Svendsen                       2 år

Arthur S.  Danielsen   1 år

Geir Heitmann            1 år

Ikke på valg:

            Alf-Arian Loshamn    1 år

            Stein Åge Buch          1 år

            Britt Buch                  1 år

Varamedlemmer 

Asle Eliassen             1 år

Kristian Henriksen    1 år

Valgkommite

  Anne Lise Eliassen   1 år

  Tove Nygaard           1 år

Revisor:           

 Gunnar Loshamn        1 år

             Arild Tobiassen, vara 1 år

 

Valget var enstemmig


 

Eventuelt:

 

 

                 Styret

 

Datoer for sommerarrangementer: