Referat årsmøte 30.5.17 på Bedehuset

Tilstede 21 stk.

Sak 1. Innkalling: Ingen kommentar.  Ble sendt på mail, lagt ut på foreningens hjemmeside og satt opp plakater på oppslagstavlene.

Sak 2. Møteleder og referent.  Oskar Nygaard møteleder.  Alf- Arian Loshamn referent.

Sak 3. Årsberetning. Oskar la fram årsberetningen.  Ingen kommentarer.  Godkjent. Legges ut på nettet.

Sak 4. Regnskap. Alf-Arian la fram regnskapet. Ingen kommentarer. Godkjent.

Sak 5. Kontingent. Styrets forslag om å beholde kontingenten uforandret ble vedtatt.  Kr. 100.- pr person.

Sak 6. Innkomne forslag.

                2. gangs behandling av endringsforslag av foreningens vedtekter. (ligger på foreningens nettside.) Oskar orienterte som han gjorde på det ekstraordinære årsmøte 20.07.16.  Forslaget vedtatt enstemmig.

Sak 7. Valg.  Tove la fram forslag til nytt styre. Alle ble valgt enstemmig

Leder: Else Svendsen (1 år)

Geir Heitmann og Alf-Arian Loshamn (begge for 2 år)

Stein Åge Buch og Arnfred Gilja (begge for 1 år)

Varamedlemmer for 1 år: Oskar Nygaard og Kristian Henriksen

Valgkomite: Tove Nygaard og Anne Lise Eliassen

Revisor Gunnar Loshamn med vara Arild Tobiassen.

Eventuelt:

·         Det var et  ønske fra flere av de tilstedeværende at ryddes opp  etter beskjæring av trær og busker.  Dette spesielt på de steder der folk ferdes (langs stier og vei).

·         Jan Fredrik Sundt orienterte om skogshogging på øyene utenfor Farsund.  Spesielt Færøy.

·         Sommerplakat lages.

·         Orientering om møtet med Farsund kommune og prosjektet Uthavner i verdensklasse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.  Blant annet angående restaureringsarbeider.

Alle tilstedeværende skrev under protokollen.