Referat årsmøte 18.07 2018 på Bedehuset

Tilstede 30 stk.

Sak 1. Innkalling: Ingen kommentar.  Ble sendt på mail, lagt ut på foreningens hjemmeside og satt opp plakater på oppslagstavlene.

Sak 2. Møteleder og referent.  Else Svendsen møteleder.  Alf- Arian Loshamn referent.

Sak 3. Årsberetning. Else la fram årsberetningen.  Ingen kommentarer.  Godkjent. Legges ut på nettet.

Sak 4. Regnskap. Alf-Arian la fram regnskapet. Ingen kommentarer. Godkjent.

Sak 5. Kontingent. Styrets forslag om å beholde kontingenten uforandret ble vedtatt.  Kr. 100.- pr person.

Sak 6. Innkomne forslag. Ingen

Sak 7. Valg.  Valgkomiteens forslag ble vedtatt.  Følgende ble valgt:  

Leder: Else Svendsen (1 år)

Stein Åge Buch og Solveig Haga ble valgt for 2 år.

Varamedlemmer for 1 år: Oskar Nygaard og Jan Fredrik Sundt

Valgkomite: Tove Nygaard og Karl August Nygaard

Revisor Gunnar Loshamn

Alf-Arian Loshamn og Geir Heitmann var ikke på valg.

Eventuelt:

·         Saken angående ladestasjon for el-biler ble etterlyst. Styret har sendt brev til kommunen, men ikke fått svar. Styret vil følge opp saken.

·         En stein er løs i brygga nederst i Sjøbakken. Kommunen bør kontaktes.

·         Det lages et lite bibliotek i Postbua i Loshavn hvor man kan sette bøker og låne bøker.

·         Lekeplassen på Støa ble diskutert.  Beboerne på Støa samles og kommer fram til en plan sammen med GR-eiendom og kontakter vellet i etterkant. 

·         Geir Heitmann reklamerte for Katlandsboka som kommer ut i september.  En flott julegave.  Det vil bli trykt opp 1000 eksemplarer av boka. Vellet har bidradd med bilder og historikk.

 

Loshavn 18.07.18

Alf-Arian Loshamn