Referat fra styremøte 18. 04.2013

Til stede: Alf-Arian, Asle, Britt, Else, Oskar og Stein Åge

Sak 1: Dato for årsmøte og ulike arrangement ble bestemt. Årsmøtet holdes 30.mai kl 18.30 i kjelleren hos Tove og Oskar. Vi vil også i år trykke sommerplakaten med en oversikt over hva som skal skje i Loshavn og Eikvåg i sommer.

Sak 2: Forslag til årsmøte. Kontingenten settes til kr 100 pr medlem pr år.

Sak 3: Svar fra kommunen om at parkeringsplassen i Loshavn skal merkes opp før sommeren for å få en best mulig utnyttelse. Kommunen vil ikke imøtekomme vellets forespørsel om å reservere to parkeringsplasser til de to fastboende som ikke har egen parkeringsplass og som enda kjører bil.

Sak 4: Ang fylkesveien, Loshavnsveien. Nytt brev sendes Statens vegvesen region Sør der bl.a merking av møteplassene etterlyses.

Sak 5: Ang sau. Vi har mottatt brev fra kommunen om at T. Larsen har fått avslag på produksjonstilskudd. Jordbrukssjefen ber fortsatt om dokumentasjon / bilder av sauer som beiter i Loshavn og Eikvåg.

Sak 6: Målet er at bord og benker til Nesodden vil bli satt ut i løpet av sommeren. Ny hytte til lekeplassen er satt i produksjon.

Sak 7: Anne Lise tar ansvar for beplantning ved postbua og infotavla i samarbeid med sin nabo som er gartner.

Sak 8: Kontakte Brøvig og Kjølleberg ang nytt rekkverk på stien fra Loshavn opp til Støehuset. Vellet vil innhente et anbud på et rekkverk i smijern og påkoste oppsetting av rekkverket.