REFERAT FRA STYREMØTE I LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 29.06.2011 

 

Til stede: Else, Asle, Stein Åge, Alf Arian, Oskar og Britt

 

Sak 1: Ang skilt i Sjøbakken

Initiativtaker Trygve Sundt, har utarbeidet et forslag til tekst. Teksten vil bli omarbeidet i samarbeid med Trygve. Styret mente bl.a at teksten var for omfattende.

 

Sak 2: Anmeldelse sau

Vellet har skrevet en anmeldelse.

 

Sak 3: Brev til Brødrene Thorkildsen

Vellet har sendt et brev der vi på vegne av beboerne takker for en hensynsfull og smidig anleggsperiode.

 

Sak 4: Benker

Benkene som er laget av elever på Farsund barne- og ungdomsskole vil ikke bli satt ut før til høsten.

 

Sak 5: Brev fra Statens veivesen

Vellet har mottatt svar fra Statens veivesen på foreningens brev med forslag til diverse tiltak og spørsmål ang Loshavnsveien.

 

Sak 6: Organisering av dugnad

Forslag til aktiviteter ble drøftet og arbeidsoppgaver fordelt. Eget oppslag om dugnaden vil bli hengt opp på informasjonstavlene.

 

Sak 7: Sti til Nesodden

Vellet arbeider med å få laget en sti ned til nesodden. Alf-Arian og Oskar innhenter pris fra Brødrene Thorkildsen på grusing av stien før GR Eiendom igjen kontaktes.