Farsund, 04.08.2012

 

 

 

 

Farsund kommune

v/ landbrukssjef Aud Irene Vatland

 

 

 

 

ANGÅENDE TORLEIF LARSENS SAUEHOLD

 

 

 

Henviser til artikkel i Farsunds Avis datert 03.08.12, der jordbrukssjefen uttaler at hun ikke har mottatt noen klager på Larsens sauehold i sommer. Undertegnede har i denne forbindelse fått flere telefoner fra grunneiere i Loshavn og Eikvåg, som ber om at velforeningen sender et brev for å orientere jordbrukssjefen om ”saueplagen”, som ikke har vært mindre i sommer enn tidligere. Grunneierne i området føler seg ganske maktesløse i denne saken.  Mye er sagt og gjort tidligere i form av muntlige og skriftlige henvendelser både til Larsen, kommunen og politiet. I avisartikkelen kan man få forståelsen av at jordbrukssjefen mener at ”saueplagen” i området nå er over.

 

Saueplagen i området har som nevnt ikke vært mindre i sommer enn tidligere. En flokk på over 80 sauer har i lengre tid bl.a. hatt tilhold på Støa. Det er i hele sommer også observert mindre flokker med sauer i hele området. Veier, stier, hager med mer er så tilgriset at det er vanskelig å strø uten å være uheldig. Flere grunneiere har sett seg nødt til å gjerde inne sine eiendommer. Mange melder at de har fått ødelagt hagene sine. Sauene har forsynt seg godt av blomster og vekster. Døde dyr er observert i området. I går fant Evanger en død sau i hagen sin. Sauer i vegbanen har skapt flere trafikkfarlige situasjoner.

 

Loshavn og Eikvåg vel henviser til tidligere sak mot Torleif Larsen der han ble idømt gjerdeplikt. Vi mener det bør være et krav om at han overholder gjerdeplikten hvis han skal fortsette med sauehold.

 

 

På vegne av styret i Loshavn og Eikvåg vel

 

Else Svendsen