Statens vegvesen, region Sør

Serviceboks 732

 

4808 ARENDAL

 

Farsund 5.5.11

 

 

 

Angående fylkesvei K 664, Loshavnsveien i Farsund.

 

I følge Kåre Kalleberg som representerer GR Eiendom, skal Loshavnsveien, Fylkesvei F 664,  utbedres før fellesferien med de planlagte møteplasser og siktfremmende tiltak. Parkeringsplassen ved krysset Loshavnsveien / Skjoldnesveien skal også etter planen opparbeides før fellesferien.  Velforeningen henvender seg til Statens Vegvesen angående følgende:

 

Ønsker tilbakemelding slik at vellets medlemmer kan bli orientert.

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen

Leder

 

Tlf. 97178508

 

 

Kopi sendt Farsund kommune v/ M. Mathiassen og Hilde S. Drønen