Farsund Kommune

v/ teknisk drift

 

4550 FARSUND

 

Farsund 5.5.11

 

 

 

Angående kommunal parkeringsplass i Loshavn

 

I følge Kåre Kalleberg, som representerer GR Eiendom skal gravearbeidet i Loshavn være ferdig før sommeren. Etter at arbeidet er avsluttet, ønsker velforeningen at parkeringsplassen i Loshavn merkes opp for å få en best mulig utnyttelse.  Videre at det asfalteres der det før var blomsterbed.

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen

Leder

 

Tlf. 97178508