Loshavn og Eikvåg Vel     -      Loshavn Fortidsvern

Invitasjon til å bli medlem / støtte foreningene.

På «sommermøte» på Bedehuset i fjor ble det foreslått å sende ut en innbydelse til beboere i Loshavn og Eikvåg om å bli medlem.  Det er i de siste årene kommet mange «nye» huseiere i området og nye hytter er bygget. Flere er derfor ikke orientert om foreningene og hva de arbeider med.

Begge foreningene har nå hjemmesider.  Der kan dere finne mer informasjon.

http://www.loshavnsidene.net/fortidsvern

http://www.loshavn-eikvag.no/

Loshavn og Eikvåg Vel engasjerer seg i oppgaver som angår fellesskapet. Lekeplass, turstier, vei, parkering og belysning er noen av de oppgaver foreningen har vært og er involvert i.  Foreningen organiserer dugnad i området hvert år med etterfølgende sosial sammenkomst, forskjønner området med blomster ved informasjonstavlen og setter ut benker i området.  Foreningen har også gitt økonomisk støtte til renovering av Bedehuset og anskaffelse av hjertestarter i Eikvåg.  I fjor ble det  plassert bord og benker på Nesodden og  nytt rekkverk ble satt opp langs stien til kanonen og Støhuset.

Loshavn fortidsvern  er opptatt av at de gamle husene i området skal bevares på best mulig måte og at de gamle gangveiene og stiene blir holdt i hevd.  Foreningen har også ansvar for Støhuset og Færøytårnet.  I bunkeren opp til Støa har man lagret gamle takstein, slik at de gamle husene kan få skiftet ødelagte stein. Tidligere kunne foreningen gi tilskudd til reparasjonsarbeider på de gamle husene i Loshavn sammen med fylkeskonservator / riksantikvar.  Denne ordning er i dag tatt bort. Fortidsvernet støttet renoveringsarbeidet på Bedehuset.

Vi håper at mange vil delta på de aktivitetene foreningene arrangerer i sommer.  Se sommerplakaten på oppslagstavlene.

 

Loshavn Fortidsvern

Årskontingent  kr. 50.- pr person   Kontonr. 0532 2114585

Loshavn og Eikvåg Vel

Årskontingent kr. 100.- pr person  Kontonr. 3070 2604555

 

Oskar Nygaard (91 64 64 25)                                         Alf-Arian Loshamn (99 57 12 29)