Farsund kommune

Administrasjonen

Pb 100

 

4552 FARSUND

 

 

 

Kommentar til kommunedelsplanen for kystsonen i Spind

 

Saken ble drøftet på styremøtet 16.06.10

 

Loshavn og Eikvåg Vel støtter den massive protesten fra kommunens innbyggere om å båndlegge det planlagte området til havbruk / hummeroppdrett i sjø og går sterkt imot forslaget. 

 

Allemannsretten bør råde, slik at folk fortsatt kan få fiske med garn, teiner og ruser slik det er gjort i generasjoner.  

 

 

 

Farsund 16.06.2010

 

 

 

På vegne av styret i  Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen