Loshavn, 8.01.2010

 

Kjære medlemmer!

 

Godt nyttår til dere alle. Været er nydelig, men kaldt. De siste to dagene har det blåst liten kuling fra nord-øst og gradestokken har krøpet under 10-tallet. Nå kan en faktisk gå på skøyter på fjorden. Det er lenge siden sist.

Nå nærmer det seg årsmøte i Loshavn og Eikvåg vel. Dato for årsmøtet er satt til 22. februar kl.19. Minner om at saker til årsmøtet må være styret i hende innen medio januar.

 

Som kjent ble det stemt over to innkomne forslag ang tidspunkt for årsmøtet i 2009. Flertallet stemte for at årsmøtet skal holdes i slutten av mai. Dette skal opp til endelig godkjenning / avstemning 22.februar.

Vi har fått forståelsen av at mange av vellets medlemmer ønsker at det avholdes et medlemsmøte i løpet av juli. Dette ønsket skal vi selvfølgelig innfri. Sted og dato vil bli kunngjort på sommerplakaten og på oppslagstavlene i Eikvåg og Loshavn.

Vi skal også prøve å bli flinkere til å oppdatere vår hjemmeside.

 

Hvis dere har ideer eller forslag til saker som dere ønsker at vellet skal ta opp, ber jeg om at dere tar kontakt.

 

På vegne av styret

Else Svendsen