Loshavn og Eikvåg Vel
 

Saker 2001 - 03

Velets arbeid
Forsiden
Styret
Vedtekter
Saker
Kommune- delsplan
Bildegalleri
Gjestebok
Annet
Linker
kontakt webmaster
 

I perioden 2001 til 2003 har Loshavn og Eikvåg Vel arbeidet med følgende saker:

 • Benker og bord på Rebeccas holme
 • Postkassestativ i Eikvåg
 • Kontaktet Kystlaget angående vedlikehold av bua på Rebeccas holme
 • Uttalelser vedrørende delreguleringsplaner og dispensasjonssaker
 • Fornyelse av lekeplasskontrakt
 • Videreføring av planer om forskjønning av pumpehuset i Kjørgarden
 • Utbedring av Loshavnsveien
 • Sikring av rasfarlige bygninger på Støa
 • Reservering av parkeringsplass for fastboende
 • Parkeringsproblemet
 • Kommunedelsplanen
 • Innsamling og avfotografering av gamle bilder
 • Fotomappe
 • Diverse arrangementer